مطالب
نمایشگاه نقاشی تن ها

نمایشگاه نقاشی تن ها

نمایشگاه نقاشی تن ها , عباس بابایی, گالری افرند ,
نمایش آثار نقاشی عباس بابایی در گالری افرند

تن ها  تنها. تنها   تن ها. 

هر كدام از اين دو مورد را بخواني تن است و تنهايي اش. جسم است و جنبه اي از عزلت و يا كالبد است و تنهايي عارفانه اش. هر كدام را بخواني يا تن مقدم است بر تنهايي و يا برعكس. نمايشگاه"تن ها" هم چنين است. آواي عنوانش سخن از سر آثار دارد.

انگار اين بدن ها در كادري با پس زمينه ي سفيد و يا سياه و عاري از هر گونه شي و مکانی ميخواهد موقعيت انسانی را ترسيم كند كه موقعيتش همان وضعيت اضطراب است كه  روياروي چالش هستي شناسانه قرار ميدهد.

نمایشگاه نقاشی تن ها

 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد