مطالب
نمایشگاه عکس های شیدا آرمانی با عنوان " نا مانا "

نمایشگاه عکس های شیدا آرمانی با عنوان " نا مانا "

نمایشگاه عکس ,  شیدا آرمانی , نگارخانه فرزاد
نمایشگاه عکس های شیدا آرمانی با عنوان " نا مانا " در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از 6 آبان ماه از ساعت 16-20 در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد. بلوار سجاد. سجاد2. گلریز 2. شماره 10 افتتاح می شود و تا 11 آبان ماه دایر خواهد بود.

1

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد