مطالب
نمایشگاه سمانه مطلبی سلوط با عنوان"فیلیوم"

نمایشگاه سمانه مطلبی سلوط با عنوان"فیلیوم"

سمانه مطلبی سلوط , گالری طراحان آزاد
نمایش آثار سمانه مطلبی سلوط در گالری طراحان آزاد

به نام خدا | دعای حضرتش است که می گوید "اللهم ارنی الاشیاء کما هی" | خداوندا چیزها را آنچنان که هستند بمن نشان بده.* گاهی همپوشانی دو واقعیت، کشف حقیقت را سخت و در مواردی ناممکن میسازد.اما آدمی همیشه می پندارد که درست می بیند و باور دارد که می داند.این غرور حاصل از دانایی چنان در نزد افراد حکم قاعده و قانون را دارد که بگمانم چیزی دشوارتر از فهم این نیست که میل صادقانه و ناب به حقیقت چگونه در میان انسانها ظهور کرده است.آنان چشمانشان فقط بر سطح اشیا می لغزد و صرفا "شکلها" را می بینند.حواس آنان هرگز به حقیقت اشیا و امور راه نمی یابد.گویی سرگرم شدن به یک بازی چشم بسته در پسِ اشیا و امور برایشان کافی است.** |فیلیوم یا حشره برگی سند محکمی بر این ادعاست.آنچه می بینی برگ است (چـــنان که گاهی  برای جانورشناسان نـیز تشخیص اش از برگ مــــحال می نماید) و آنــــچه حقـــیقت دارد حشره است.

*حضرت محمد(ص) **نیچه

این نمایشگاه از 26 آذر ماه در گالری طراحان آزاد واقع در تهران، میدان فاطمی ، میدان گلها ، میدان سلماس ، جنب بانک پاسارگاد، شماره 5 افتتاح می شود و تا 8 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20 می باشد.

گالـــری پنج شنبه ها تعطیل اســـــت.

نمایشگاه سمانه مطلبی سلوط با عنوان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد