مطالب
نمایشگاه برگزیدگان نخستین دوره جشنواره هنر ایران

نمایشگاه برگزیدگان نخستین دوره جشنواره هنر ایران

نمایشگاه,هنرمندان, جشنواره هنر ایران
اسامی هنرمندان برگزیده نخستین دوره جشنواره هنر ایران در طی دو هفته متوالی در گالری علیها به نمایش در خواهد آمد.

اسامی هنرمندان برگزیده به شرح زیر است:
برگزیدگان هیات داوران در بخش نقاشی

امیر عباسی نفر اول
نیلوفر محمدی فر نفر دوم
پرهام پیوندی نفر سوم
ابوالفضل معصومی نفر چهارم
نجوا عرفانی نفر پنجم
نسرین ریحانی منفرد نفر ششم
سپهر نوده فراهانی نفر هفتم
برگزیدگان هیات داوران در بخش عکاسی

پیام داوود آبادی نفر اول
سید محمد گلشهری نفر دوم
سمانه کمالی نفر سوم
محمدرضا راشد نفر چهارم
پیام صفایی نفر پنجم
علیرضا صادقی نفر ششم
سپهر سهامی فرد نفر هفتم
برگزیدگان رای مردمی در بخش نقاشی

علیرضا سلطان آبادیان نفر اول
زهرا هاشمی نفر دوم
سارا استخری نفر سوم
محسن روستایی نفر چهارم
زهرا مرادی نفر پنجم
مهرداد آزاد نفر ششم
الهام صداقت نفر هفتم
برگزیدگان رای مردمی در بخش عکاسی

سالار امانت بری نفر اول
سارا نوروزی نفر دوم
امینه الیاسی نفر سوم
ساهره رفعتی نفر چهارم
علی فیروز جنگ نفر پنجم
فراز حبیب اللهیان نفر ششم
نعیم معصومی نفر هفتم

نمایشگاه برگزیدگان نخستین دوره جشنواره هنر ایران

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد