مطالب
نمایشگاه آثار 9 هنرمند زن قصه گو با عنوان " چند روایت معتبر "

نمایشگاه آثار 9 هنرمند زن قصه گو با عنوان " چند روایت معتبر "

پروژه های آران , پرستو احدی , درسا اسدی , پونه اوشیدری , مهدیه پازکی , لیلی رشیدی رئوف, رنه صاحب , نسترن صفائی , شبنم لهراسی , رقیه نجدی
نمایش آثار پرستو احدی، درسا اسدی، پونه اوشیدری ، مهدیه پازکی، لیلی رشیدی رئوف ، رنه صاحب، نسترن صفائی، شبنم لهراسی و رقیه نجدی در پروژه های آران

قصه این است که شهریار، شاه کشور متوجه میشود که همسرش ناوفائی کرده و تصمیم می گیرد که هر روز با یک دوشیزه ازدواج کند و صبح بعد سر عروس را قطع کنند تا فرصتی برای خیانت باقی نباشد. پس به این روش پیش می رود تا زمانی که نوبت به شهرزاد دختر وزیر اعظم می رسد. شهریار نمی دانست که شهرزاد فلسفه و علوم و هنر یادگرفته وهم این که دلپذیر و مودب و باهوش است. قصه های او و نبوغ و خرد اش، شهریار را تغییر می دهد و شب پی آمدی دیگر پیدا میکند. شهرزاد قصه گو قرنها پس از مکتوب شدن قصه هایش، بر جهان تاثیر گذاشته و منشا الهام بوده. 
در این نمایشگاه آثار نه هنرمند زن قصه گو در کنار هم قرارمی گیرد، قصه هایی که تنها زنان قادر به روایت آن هستند. هدف نشان دادن عمق احساسات و ابتکار عمل آنها و تقدیراز ثبات قدم و تواضع شان است. هریک به زبان شخصی خود دست یافته اند؛ زبانی که غمخوار و در برخورد با مسائل اجتماعی حساس است و بر حضور هنرمند ونقش او درجامعه و عوامل پیرامونی تاکید دارد
در سال 1316 دوازده زن در دانشگاه تهران پذیرفته شدند، از سال 1385بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاههای کشور زن هستند، علیرغم این زندگی روزمره تحت کنترل مردان است که غالبا" حاضر به از دست کشیدن از قدرت و یا حتی تقسیم آن نیستند.حضور دینامیک زنان درتمامی بخش های جامعه امروزی ایران حاصل سالها استمرار وعزم جدی نسل های پیشین وهمراهی مردان خردمند است
گفته میشود ایشتار، الهه باستانی قدرت و عشق در بین النهرین، به درهای عالم اموات می رسد و از دربان درخواست می کند تا درها را باز کن
اگر تو این دروازه را برای ورود من باز نکنی
درها را خواهم شکست، قفل ها را درهم خواهم پیچید. چهارچوب ها را خرد خواهم کرد، درها را با زور بازخواهم کرد...

این نمایشگاه از 1 بهمن ماه از ساعت 16 الی 20 در پروژه های آران واقع در تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر پلاک 5 افتتاح می شود و تا 12 بهمن ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید روزهای عادی همه روزه به جز جمعه های غیر افتتاحیه 13- 19 می باشد.

 

نمایشگاه آثار نه هنرمند زن قصه گو با عنوان

نمایشگاه آثار نه هنرمند زن قصه گو با عنوان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد