مطالب
نمایشگاه آبرنگهای سیمین هرمزی با عنوان " ورتیکالهای نقره ای "

نمایشگاه آبرنگهای سیمین هرمزی با عنوان " ورتیکالهای نقره ای "

نمایشگاه آبرنگ , سیمین هرمزی , فرهنگسرای شفق
نمایشگاه " ورتیکالهای نقره ای " به نفع زنان رها شده از اعتیاد در فرهنگسرای شفق برگزار می شود.

این نمایشگاه از پنج شنبه 30 دی ماه در فرهنگسرای شفق واقع در تهران، خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان 21، بوستان شفق افتتاح می شود.

 

نمایشگاه آبرنگهای سیمین هرمزی با عنوان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد