مطالب
نشست تخصصی گپ و گرافیک مسئله خط در اصفهان

نشست تخصصی گپ و گرافیک مسئله خط در اصفهان

نشست تخصصی گپ و گرافیک , خط , خانه هنرمندان استان اصفهان
نشست تخصصی گپ و گرافیک مسئله خط با مرور سه پروژه عملی خط در طراحی گرافیک، خط در طراحی لباس و خط در هنر معاصر برگزار می شود.

خانه هنرمندان استان اصفهان، نشست تخصصی گپ و گرافیک مسئله خط با مرور سه پروژه عملی خط در طراحی گرافیک، خط در طراحی لباس و خط در هنر معاصر را با حضور  محمد فدایی در روز چهارشنبه 17 آذر ماه از ساعت 5 عصر و نشست تخصصی بررسی گرایش های نوین خط و نسبت آن با سنت خوشنویسی را با حضور محمد فدایی، بهرام حنفی، اکبر میخک، شهاب شهیدانی و محسن سلیمانی در روز پنج شنبه 18 آذر ماه از ساعت 10 صبح در محل خانه هنرمندان استان اصفهان واقع در اصفهان ، خیابان آبشار اول، پارک ایثارگران برگزار می کند.

نشست تخصصی گپ و گرافیک مسئله خط در اصفهان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد