مطالب
فراموشان کودتا

فراموشان کودتا

فراموشان کودتا ,بازخوانی تاریخ, صالح تسبیحی,گالری آرن
بازخوانی تاریخ- پروژه ای از صالح تسبیحی

فراموشان کودتا -چند گزارش تاریخی
کودتا، رستاخیز، فاجعه، حرکت اوباش، هجوم تانک برانسان یا تاجبخشی چماقداران، خطای مصدق یا دخالت سیا، هرچه هست،
۲۸ مرداد رخداد آشنایی ست، مهری بر پیشانی ما. شاید آنچه لازم است واکاوی همین داغ تاریخی است. واقعه ای با بدنه.ی وسیع، که از هسته.ی مرکزی خود شروع می.شود ودر طیف.های مختلف، تحلیل می.رود. ادامه حضورِ این رویداد تاریخی درحافظه.ی جمعی ما زنده و ملموس است و اکنون بخش هایی از آن پیش روی ماست، منابعی متعدد و حواشی و احساسات و حرف.های هنوز زنده.

فراموشان کودتا بازخوانی تاریخ- پروژه ای از صالح تسبیحی


روح کلی کودتا در لایه
.های زیرینِ زمینِ خاورمیانه نفس می.کشد و قانون چکمه همچنان حاکم است و عوامل مؤثر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲هنوز قهرمانان یا ضد قهرمانان تاریخ معاصر این سرزمین هستند. در نتیجه می.توان واقعه را از نقاط تمرکز معمول آن خارج کرد و به زوایای فراموش شده وارد شد. از تکرار مکرراتِ "شاه، مصدق، زاهدی، شعبان بی مخ، کاشانی" عبور کرد و به روایتهای حاشیه ای پرداخت و کشف کرد و بازخواند."فراموشان کودتا" برهمین بنیان شکل گرفته و اجرا می.شود. البته، گذشته از تفسیر و تخیل و تاویل، در تمام گزارش.های "فراموشان کودتا"، استنادات تاریخی حفظ شده و پا روی زمین واقعیت باقی ست.
صالح تسبیحی

29 مرداد ماه 1395 در پروژه های آران برای یک روز بین ساعات 4-10
با مشارکت بهروز بقایی – بهرنگ بقایی – محمد زارعی –هامد جابرها – سپیده مهرگان -علی حسینی – ایثار ابو محبوب – سعید تسبیحی – رامین سیار دشتی پویا شهرابی

پروژه های آران
خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک 5

فراموشان کودتا بازخوانی تاریخ- پروژه ای از صالح تسبیحی

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد