مطالب
ششمین همایش ملی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران با رویکردمبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر

ششمین همایش ملی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران با رویکردمبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر

همایش هنرهای تجسمی, دانشگاه الزهرا,
انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در اول اسفند ماه ۱۳۹۸ ششمین همایش ملی خود را تحت عنوان مبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر در راستای توسعه مباحث نظری هنر همسو با تحولات فرهنگی و دانش فنی کشور برگزار می‌نماید.

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ششمین همایش ملی خود را تحت عنوان «مبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر» در راستای توسعه مباحث نظری هنر همسو با تحولات فرهنگی و دانش فنی کشور برگزار می‌نماید. این همایش با ایجاد فضای تعاملی میان صاحب نظران، اساتید و محققان حوزه هنرهای تجسمی و بینارشته‌ای به موضوعات مرتبط با هنر متعهد در دوره معاصر می‌پردازد و در این راستا توجه به  پژوهش‌های علمی و میان رشته‌ای  در این حوزه، با بهره گیری از روشهای نوین دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.

برگزاری همایش هنر متعهد

    با در نظر گرفتن این موضوع که هنر در ادوار مختلف تاریخ، بازتاب دهنده جریانات فکری و اندیشه های سیاسی‌-اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی-هنری و غیره می باشد، عامل زمان می تواند نقشی اساسی در بنیانهای فکری یک جامعه  و تغییرات منتج شده از آن ایفا  کند. تغییراتی که به تبع آن، هنر معاصر هر دوره متأثر از آن و انعکاس دهنده آن است. جامعه معاصر ایران نیز در دهه های اخیر دچار تحولات و تغییرات  بنیادی فکر، باوری، اجتماعی  و فرهنگی شده  که بنیانهای نظری هنر را دچار چالش کرده است. مفاهیم مبارزه و تغییرخواهی بنیادین در نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، دغدغه اصلی در میان قشر متفکر، روشنفکر و  جامعه ایرانی شد. پس از انقلاب نیز، در سالهای دفاع مقدس و پس از آن مسئله وفاداری به آرمانهای انقلاب همچنان مطرح بوده و جریان هنر متعهد ایران را شکل داده است. مشخصات اصلی هنر متعهد، آرمان خواهی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، هویت مداری، بومی گرایی، استقلال طلبی، باور مداری و ارزش های والا می باشد. اینگونه هنر متعهد به صورتها و مضامین  و محتواهای مختلف به ظهور نشست و هرکسی از ظن خود یار آن شد. از این رو رویکرد هنرمتعهد چه به عنوان بازتاب دهنده تغییرخواهی، و چه به عنوان جذب مخاطب برای پیوستن به جریانات فکری و باوری یکی از مباحث قابل تأمل می باشد که این همایش بر آن متمرکز  خواهد شد.تا با ارائه به روز ترین نتایج پژوهشهای نظری و با به کارگیری روش های نوین پژوهشی به مسئله هنر متعهد ایران معاصر و مفاهیم مستخرج از آن بپردازد.

   محورهای مطالعاتی ذیل در همایش هنر متعهد در ایران معاصر مورد توجه قرار دارد:

هنر انقلاب:

 • مفهوم و مبانی نظری هنر متعهد
 • هنرمتعهد انقلاب از سال ۱۳۵۵-۵۹
 • هنر متعهد سالهای جنگ تحمیلی(دفاع مقدس) از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۷
 • هنر متعهد در سالهای اصلاحات
 • هنر متعهد در دهه ۸۰ و ۹۰ هـ.ش.

هویت گرایی:

 • جایگاه انسان در هنر امروز ایران
 • بومی گرایی در هنر
 • جایگاه هنرهای سنتی در هنرهای معاصر
 • دغدغه نگاه به گذشته در هنر متعهد معاصر

مطالعات زنان:

 • نقش و جایگاه هنرمندان معاصر زن در روند شکل گیری جریانات هنر متعد ایران

  محیط زیست:

 • نگاه هنرمند متعهد به محیط زیست ایران و هنر بازیافت

  آموزش:

 • رویکرد آموزش هنر در شناخت هنر متعهد

بازخوردهای جهانی:

مطالعه تطبیقی هنر متعهد در ایران و جهان

نکات مهم:

 • دریافت مقالات به صورت کامل می باشد. همایش از پذیرفتن چکیده مقاله معذور است.
 • پس از ثبت نام نوع مشارکت خود در همایش را لطفا مشخص کنید
 • کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت الکترونیکی نشر خواهد یافت و در سیویلیکا نمایه می شود. از مقالات برترداوری، دعوت به عمل می آید تا در مجله علمی تخصصی « پژوهشنامه گرافیک و نقاشی » چاپ شوتد.
 • مقالات پذیرفته شده در صورت پرداخت هزینه جدا ( مطابق با تعرفه به روز چاپ و نشر) در کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.

تاریخ های مهم:

 • ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس با مشخص شدن نوع مشارکت ( ارائه مقاله، سخنرانی، ویدئو کنفرانس، پوستر و یا شرکت به صورت مستمع) از ۲۵ تیرماه۱۳۹۸ لغایت ۲۵ دیماه ۹۸
 • زمان دریافت مقالات:۱۵ مرداد ماه لغایت ۱۵ دی ماه ۹۸
 • زمان اعلام نتیجه داوری اولیه مقالات: ۰۲ دی ماه ۹۸
 • ارسال مقالات اصلاح شده توسط نویسندگان : ۲۵ دی ماه ۹۸
 • اعلام نتیجه نهایی پذیرش مقالات: ۳۰ دی ماه ۹۸
 • زمان برگزاری همایش ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸

شرایط پذیرش مقاله:

 • نويسندگانمحترم برای موفقيت در پذيرش مقاله ملزم به رعايت نکات زير می‌باشند:
 • عنوانمقاله در راستای محورهاي همايش بوده و بيانگر رويکرد مشخصي از همايش باشد.
 • نویسنده محترم رویکرد موضوعیت مقاله خود را مطابق با محورهای همایش طی نامه ای به دبیر علمی اعلام دارد.
 • حجم مقاله بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه باشد
 • متن مقاله با فونت ۱۲ تایمز نیوز ارائه شود
 • چکيدهمقاله(فارسی و انگلیسی) می‌بايستی بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه و دارای هدف، ضرورت، روش و نتايج کلی تحقيق باشد.
 • واژگانکليدي: شامل ۴ تا ۵ کلمه 
 • مقدمه: ضمنبيان کليات، اهداف و ضرورت مقاله، تعريف مشخصي از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهاي پژوهشي بيايد و فرضيه براساس پرسشهاي ارائه شده، بيان گردد. در صورت نياز، جامعه آماري و نمونه آماري ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پيشينه پژوهش، روش تحقيق و استنتاج بحث در مقدمه الزامي است.
 • بدنهمقاله: از طبقه بندي منطقي و استدلالي برخوردار باشد و در راستاي بيان مسئله و فرضيه تدوين شده باشد.
 • تصاویر و جداول: مقاله حداکثر دارای ۷ تصویر و ۳ جدول  با ذکر ماخذ و شناسه باشد.  توضیحات تصاویر و جداول در متن  با شماره ارجاع داده شود.
 • نتيجه: ارائهيافته‌های پژوهش و پاسخ به پرسشهای پژوهش باشد.
 • فهرست پی‌نوشت (ضمائم)
 • فهرست منابع

دبیر برگزارکننده : سرکار خانم دکتر هدی زابلی نژاد

دبیر علمی: سرکار خانم دکتر معنوی راد

دبیر اجرائی: سرکار خانم سمیه دهقان

کميته سياست‌گذاری همايش: خانم سیما پاک سرشت،خانم دکتر پاییزک پالوج، خانم دکتر زهرا حسین نژاد، آقای مصطفی خزائی، خانم سمیه دهقان، خانم دکتر هدی زابلی نژاد، خانم دکتر پریسا شاد قزوینی، خانم دکتر فریماه فاطمی، آقای فریدون مردانی، خانم دکتر مریم مونسی

کمیته علمی همایش و داوری: آقای دکتر محمد مهدی اخویان (دانشگاه علم و فرهنگ)،  خانم دکترعفت السادات افضل طوسی (دانشگاه الزهرا)،  آقای دکتر نظام الدین امامی فر (دانشگاه شاهد)، آقای دکتر کاظم چلیپا(دانشگاه شاهد)، خانم دکتر زهرا حسین نژاد(دانشگاه علم و فرهنگ)، آقای مصطفی خزائی(دانشگاه شریعتی)، خانم لادن رضائی، خانم دکتر زهرا رهبرنیا(دانشگاه الزهرا)، آقای دکتر صمد سامانیان(دانشگاه هنر)، آقای دکتر سید حسن سلطانی(دانشگاه هنر)، سر کار خانم دکتر پریسا شادقزوینی(دانشگاه الزهرا)، آقای دکتر جلال شباهنگی (دانشگاه تهران)، آقای دکتر حبیب الله صادقی (دانشگاه شاهد)، خانم دکتر سودابه صالحی(دانشگاه هنر)، آقای ایرج میرزا علیخانی، خانم دکتر  فاطمه کاتب (دانشگاه الزهرا)، خانم دکتر مریم مونسی(دانشگاه الزهرا)

کمیته اجرائی:

خانم ها: پينکي چادها (بخش ترجمه انگلیسی)، پاييزک پالوج (روابط عمومی انجمن)

آقايان : رضا نيکوي سميعی(گرافیست)، فريدون مردانی(بخش جشنواره هنری)

مسئول امور سايت :  آقای یاشار زمان پور- خانم سمیه دهقان 

 • زمان برگزاری همایش ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸
 • مکان: سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • زمان شروع دریافت مقالات ۱۵ مرداد ماه -۱۵ آذرماه ۹۸
 • زمان اعلام مقاله های پذیرفته شده ۱ بهمن ماه ۹۸
 • مهلت پرداخت مبلغ شرکت در همایش ۱-۱۲ بهمن ماه ۹۸

آدرس دبيرخانه: 

ايران، تهران، ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، ساختمان طراحي، طبقه دوم اتاق انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران، صندوق پستي: ۷۷۶۴- ۱۴۱۵۵

نحوه ثبت نام و ارسال مقالات از طريق سايت تخصصي همايش:

 http://www.avoa.onlineartgallery.ir

 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد