مطالب
سهم هنرمندان در "بازار هنر" پرداخت می‌شود

سهم هنرمندان در "بازار هنر" پرداخت می‌شود

رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر اظهار کرد: «بازار هنر» پس از فروش آثار، مبالغ حاصل از فروش را به هنرمندان پرداخت می‌کند.

عبدالرحیم سیاهکارزاده روابط عمومی «بازار هنر» گفت: پرداخت مبالغ حاصل از فروش آثار به هنرمندان آغاز شده است و بازار هنر بدون وقفه بلافاصله پس از فروش آثار و دریافت مبلغ، پرداخت هنرمندان را انجام می‌دهد.

او ادامه داد: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر مجری «بازار هنر» است و هدف از این بازار، حمایت از هنرمندان با فروش آثار آن‌ها و همچنین گسترش فرهنگ خرید آثار هنری، بویژه در میان مردم و جامعه است که خوشبختانه استقبال خریداران آثار هنری و مردم برای خرید آثار مناسب است.

رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر همچنین افزود: چنانچه در فراخوان بازار هنر اعلام شده بود، ۷۰ درصد میزان فروش آثار در این بازار، به هنرمند تعلق دارد و موسسه نیز بدون وقفه پس از دریافت مبلغ از فروش آثار، ۷۰ درصد هنرمند را پرداخت می‌کند. در حال حاضر نیز پرداخت هنرمندانی که آثارشان در بازار فروخته شده، در حال انجام است.

«بازار هنر» با آثار نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، طراحی، مجسمه، سرامیک هنری و تصویرسازی با قیمت یکسان و ثابت ۵۰۰ هزار تومان از سوی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از پنجم شهریورماه در خانه هنرمندان ایران آغاز شده است و تا ۱۰ شهریور ادامه دارد.

با توجه به فروش تعدادی از آثار در «بازار هنر» در روزهای نخست، آثار جدیدی از هنرمندان جایگزین آثار فروخته‌شده شده است.

منبع: ایلنا