مطالب
روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان  رخ صفت  گالري گلستان  نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش سورئال
آثار نقاشي سورئال محمد رخ صفت در گالري گلستان از يکم ارديبهشت 1396 به نمايش در آمد. اين نمايشگاه تا ششم ارديبهشت ادامه دارد و علاقه مندان ميتوانند از ساعت 4-8 عصر به آدرس دروس، خيابان کماسايي، پلاک 34 مراجعه نمايند.

محمد رخ صفت، متولد 1361 در تهران، فارغ التحصيل رشته معماري است و در زمينه هاي نقاشي ، تصويرگري و طراحي گرافيک فعاليت دارد. شرکت در نمايشگاه هاي نقاشي ، تصويرگري و پوستر از سال 1387 در کارنامه اين هنرمند به چشم ميخورد.

حدود 30 اثر با ابعاد تقريبي 120 * 85 سانتيمتر و 100 * 70 سانتيمتر و چند سايز ديگر ، در سبک سورئال و با تکنيک هاي اکرليک ، رنگ روغن ، کلاژ و چاپ دستي در اين مجموعه به نمايش در آمده است.

رخ صفت در رابطه با هدف خود از جمع آوري اين مجموعه و رند شکل گيري آثار از مرحله ايده پردازي تا اجرا بيان کرد:

هدف اين آثار تجزيه و تحليل مفاهيم مورد نظر و به تصوير در آوردن آن ها براي نمايش به بيننده است و روند اجرا آن شامل دو بخش کلي است: ابتدا انجام تحقيق و مطالعه، ايده پردازي و طراحي اتود هاي اوليه؛ و سپس اجرا و پياده سازي ايده.روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

از آنجا که اجراي کل کار پروسه اي زمان بر است، بسياري از طرح ها در طول زمان اجرا افزوده مي شود. چرا که در زمان اجرا، قدرت تفکر ذهن نسبت به کانسپت طرح و همينطور خلاقيت و تصوير سازي هاي ذهني بسيار بيشتر است، و در نتيجه ايده هاي جذابتري براي اجرا به ذهن مي رسد که طبيعتا جايگزين ديگر ايده ها مي شود.

روند کار در هر اثر مسيري متفاوت از ديگري دارد، ولي به طور کل در ابتدا ايده هاي گوناگوني که همسو با کانسپت طرح است بررسي و انتخاب مي شود، پس از تحقيق و مطالعه در مورد هر يک که در زمان هاي مختلف انجام مي شود، اتودهاي اوليه کار زده مي شود، برخي عناصر اضافه و برخي کم مي شود و يا چندين طرح با يکديگر ترکيب مي شود و در نهايت طرح مناسب تر وارد روند اجرا مي شود.

ترجيح شخصي من در حال حاضر کار بر روي مجموعه هايي با کانسپت هاي مورد نظر و نمايش آثار همسو با يک کانسپت در کنار يکديگر است تا برگزاري نمايشگاهي حول يک ايده مشخص.
اجراي يک مجموعه محدود به زمان نيست و پاياني ندارد ولي به طور مشخص، کارهاي اين نمايشگاه حدود 2 سال طول کشيده است.
روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

ي در ادامه در ارتباط با عنوان اين مجموعه آثار افزود:
گاهي "عنوان"، نمايشگاه را هدفمند و گوياتر مي کند و گاهي براي اثر محدوديت ايجاد مي کند؛ از آنجا که عنوان را براي اين نمايش مناسب نمي دانستم، آن را حذف و به عنوان مجموعه در کنار آثار اشاره کرده ام که غالبا از مجموعه "تعليق" مي باشد.

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

مجموعه "تعليق" اشاره به ناپايداري و بي هدفي جبري حاصل از شرايطي دارد که بسياري از مسائل را پوچ مي داند، و به فنا پذيري آنچه انسان به آن دلبسته مي شود اشاره دارد و از اين رو مفهوم تلاش کم ارزش مي شود. همانطور که در استيتمنت به تلاش سيزيف که عملي پوچ را تکرار مي کرد اشاره شده است.

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

اين هنرمند اهميت عناصر بصري و فرم و رنگ در آثارش را چنين تشريح کرد:
کليه عناصر، رنگ ها و فرم هاي بکار رفته در اين مجموعه پيرو کانسپت کلي مجموعه است و عنصر بي هدفي وجود ندارد.

رنگ بنفش نه از جهت وسعت بلکه به دليل تکرار آن، رنگ غالب مجموعه است و دليل انتخاب آن، تناسب ويژگي هايش با کانسپت طرح است. بنفش ترکيبي برابر از دو رنگ اصلي آبي و سرخ است که با کمي تغيير در مقدار هر کدام، تمام ويژگي آن تغيير مي کند که نياز به شرح بسياري دارد.

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

چيدمان عناصر بر روي زمينه هاي غالباً يکدست، بيانگر بي مکاني و بي زماني آن ها و رنگ هاي براق برخي زمينه ها، اشاره به گرايش انسان به زيبايي و تجمل، و اشتغالش به ظاهر و غفلتش از باطن پوچ پوسته مسائل دارد.

عنصر تکرار شده در بيشتر آثار، فرمي از بدن اختاپوس است؛ اختاپوس جانوري آبزي در رده سرپايان است که به دليل ساختار بدني متفاوت، DNA و بسياري ديگر از ويژگي ها، نظريه اي نسبت به فرازميني بودن آن، بيگانگي و عدم تعلقش به محيطي که به اجبار در آن حضور دارد وجود دارد.

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

حرکتي معلق گونه دارد، به آساني رنگش تغيير مي کند. در هنگام خطر مرکبي به رنگ بنفش تيره از خود خارج مي کند تا از خود محافظت کند و همزمان در حال فرار از همان محيط تيره اي است که خود ايجاد کرده...

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

رخ صفت در نهايت افزود: 
اين نمايشگاه نمايشي از ايده هاي شخصي در غالب سورئاليسم است و هر بيننده مي تواند برداشتي آزاد و مخصوص به خود را از اثر داشته باشد که گاها مي تواند برداشتي متفاوت و يا متضاد با کانسپت طرح باشد.

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

 

Mohammad Rokhsefat’s surreal paintings

21-26 April 2017, 4-8 pm

Golestan Gallery

No.34, Kamasaei St., Darrous, Tehran, Iran

Tel: +9821 22541589

www.golestangallery.com

www.rokhsefat.com

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

روايت محمد رخ صفت از نمايش آثار سورئال اش در گالري گلستان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد