مطالب
دوّمين کارنماي پژوهشي اعضاي زير چهل سال انجمن هنرمندان نقاش

دوّمين کارنماي پژوهشي اعضاي زير چهل سال انجمن هنرمندان نقاش

دوّمين کارنماي پژوهشي اعضاي زير چهل سال انجمن هنرمندان نقاش درهمه‌ي گالري‌هاي خانه هنرمندان ايران از۱۲تا۲۱شهريور ماه۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

بابک اطميناني رابط هيئت مديره در کميته ي نمايشگاه هاي انجمن هنرمندان نقاش اظهار داشته است:

اجراي دوّمين کارنماي پژوهشي‌  انجمن هنرمندان نقاش ايران کليد خورد و بيش از ۱۲۰ نفر بي‌ترتيب مشخص شدند تا به اين کارنما دعوت شوند و منتخبي از آثار دو سال اخيرشان را در قالب يک مجموعه‌ي منسجم و مرتبط ­ ارائه دهند. اين کارنما در واقع دوسالانه‌ي داخلي‌  انجمن است و هر شرکت‌کننده،­­ با توجه به قطع کارها، ميتواند بين سه تا ده اثر نمايش دهد.

کارنماي اول نشان داد که خانه هنرمندان گنجايش آثار ۶۰ الي ۷۰ نقاش را (۲۸۰ الي ۳۳۰ اثر) بطور مطلوب در اين کارنماها دارد. طبيعتاً حق تقدّم با کساني است که مراحل ثبت‌نام را زودتر از بقيه تکميل کرده باشند و مازادِ ثبت‌نام ‌کنندگان در اولويت برنامه‌ي کارنماي سوم قرار خواهند گرفت.

اعضاي تيم اجرايي مستقيماً با دعوت‌شدگان تماس خواهند گرفت و تا پايانِ کارِ کارنما همراهي‌شان خواهند کرد.

۱-اهداف کارنما:

- ايجادِ فرصتِ برابر براي ديده شدن آثار همه‌ي اعضاي انجمن

- ايجاد آرشيو منظم و به‌ روز از فعاليت‌هاي هنري‌ اعضا

- معرفي‌ استعدادهاي جوان به گالري‌ها، مؤسسات هنري ومجموعه‌ داران

- ساختاربندي‌ دروني و تخصصي‌ کميته‌ي نمايشگاه‌ها

- برقراري‌ ضوابط و تمرين مناسبات حرفه‌ اي

 دوّمين کارنماي پژوهشي اعضاي زير چهل سال انجمن هنرمندان نقاش

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد