مطالب
در محاصره‌ی سیم‌های خاردار

در محاصره‌ی سیم‌های خاردار

هنر اعتراضی از پیتر پاولنسکی

پیتر پاولنسکی هنرمند جوان پرفورمر روسی است که با واکنش به وضعیت اجتماعی و سیاسی موجود دست به خلق هنر می‌زند. او ابتدا در روسیه فعالیت داشت و بعد از آتش زدن درب ورودی سازمان فدرال روسیه مورد اتهام قرار گرفت. در آن زمان دیگر کشورهای اروپایی یک صدا گفتند که او هنرمند است نه مجرم! 
اما وقتی پاولنسکی به فرانسه پناهنده شد، در ساعات اولیه 16 اکتبر 2017، او پنجره‌های طبقه همکف شعبه‌ای از بانک دو فرانس در میدان باستی را به آتش کشید و این بار فرانسه نیز او را مجرم خواند و دادگاهی کرد. این هنرمند در پی این اجرا به مدت 11 ماه در سلول انفرادی زندان فرانسه محبوس شد. پاولنسکی علت این اقدام را اعتراض به بانکداری فرانسه دانست که به مانند پادشاهان گذشته بر زندگی مردم سایه ‌افکندند. او این واکنش را با نگاه ضد سرمایه‌داری رقم زد. پیش از این با دوختن لب‌های خود، تنیدن سیم خاردار گرداگرد بد عریان خود، بریدن نرمه‌ی گوش، برهنه نشستن بر لب دیوار و به میخ کشیدن بیضه‌های خود در میدان سرخ مسکو از دیگر واکنش‌های او نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم به شمار می‌آید. پاولنسکی پیچیدن سیم خاردار به دور بدن خود در مقابل مجمع عمومی سن‌پترز بورگ را نمادی از زندگی در نظام حقوقی سرکوبگر دانست. «خودآزاری به مثابه هنر» پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده و می‌توان در این زمینه باب فلَنَگن٬ هنرمند آمریکایی اواخر قرن بیستم را نام برد. او از مشهورترین هنرمندانی است که کارنامه هنری‌اش با چنین اجراهایی ثبت شده است.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد