مطالب
داورى دوسالانه چاپ دستى ٢٦ پايان یافت

داورى دوسالانه چاپ دستى ٢٦ پايان یافت

 دوسالانه چاپ دستى ٢٦ ,جلسه داورى
جلسه داورى اولين دوره دوسالانه چاپ دستى ٢٦ به پايان رسيد.

نكاتی در مورد داورى دوسالانه چاپ دستى ٢٦ :
- نفرات برگزيده "اوليه" طى دو روز آينده از طريق ايميل و تماس تلفنى مطلع خواهند شد.
-اعلام نتايج نهايى برگزيدگان بعد از بررسى تيراژهاى كامل ارسالى تا آخر هفته جارى اعلام عمومى خواهد شد.
-بديهى است هنرمندانى كه قادر به تحويل تيراژهاى و اطلاعات تكميلى تا زمان مقرر از طرف دبيرخانه نشوند از ليست برگزيدگان حذف خواهند شد.
-براي هنرمندانى كه جزو برگزيدگان نباشند نيز زمان و شيوه ى بازپسگيرى آثارشان از طريق ايميل اعلام خواهد شد.
-تعدادي از آثار كه پنج شنبه ٩ دى ماه به گالرى تحويل داده شده اند به دليل ازدحام بسيار زياد آثار وارده بدون ايميل تأييد دريافت آثار، در داوري شركت داده شده اند كه با ايشان متعاقبا از طريق ايميل در تماس خواهيم بود.

"دبيرخانه دوسالانه چاپ دستى ٢٦"

داورى دوسالانه چاپ دستى ٢٦ پايان یافت

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد