مطالب
دانه‌های تعصب تسبیح

دانه‌های تعصب تسبیح

 مونا حاتوم، «مهره‌های نگران» را در سال 2009 طراحی و اجرا کرد و به عنوان هنر اعتراضی ارائه داد. این چیدمان که از برنز پتینه خورده و فولاد نرم ساخته شده، هم یادآور ریشه‌های فرهنگی است که مونا حاتوم در بسترش رشد کرده و هم یادآور مفاهیمی چندگانه. 

مونا حاتوم هنرمند لبنانی با اصلیتی فلسطینی  به سال 1952 در بیروت متولد شد. حاتوم در پی جنگ‌های داخلی لبنان در سال 1958 به همراه خانواده خود به لندن مهاجرت کرد و در همان شهر به تحصیل و اقامت پرداخت. مونا حاتوم، «مهره‌های نگران» را در سال 2009 طراحی و اجرا کرد. این چیدمان که از برنز پتینه خورده و فولاد نرم ساخته شده، هم یادآور ریشه‌های فرهنگی است که مونا حاتوم در بسترش رشد کرده و هم یادآور مفاهیمی چندگانه. از سوی دیگر تسبیح از فلزات سنگین ساخته شده و با رنگ تیره بر این سنگینی افزوده است. این گلوله‌‌های توپ به مانند تسبیحی خطرناک به نظر می‌آیند. زنجیری که این مهره‌ها را به هم متصل کرده کارکرد این تسبیح را تغییر داده و مفهوم‌اش را دگرگون کرده است. این تسبیح بیشتر از آن‌که وسیله‌ای برای ذکر الهی باشد، زنجیری زمینی است که انسان‌ها را از معنویت به دور می‌کند و نگرانی حیات را برای بشر همراه دارد. نام اثر نیز بر این مفهوم پیچیده تأکید بیشتری‌ می‌کند. گویی که نگرانی آدم‌ها را اسیر و گرفتار می‌کند.
«مهره‌های نگران» نخستین بار در سال 2009 در برلین به نمایش درآمد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد