مطالب
بگذار هزاران گل شکوفا شود

بگذار هزاران گل شکوفا شود

انسلم کیفر هنرمند نقاش متولد 1945 در آلمان است. او دو ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد و به همین خاطر آثار او تحت تاثیر وقایع تاریخی و به طور مشخص جنگ جهانی و استکبار هیتلر خلق شده است. اثر پیش رو با عنوان let a Thousand Flowers Bloom در سال 2000 با انتقاد به دیکتاتوری در ادوار مختلف تاریخ و تاثیر سرکوب بر رشدنیافتگی جامعه توسط کیفر نقاشی شده است.

انسلم کیفر هنرمند نقاش متولد 1945 در آلمان است. او دو ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد و به همین خاطر آثار او تحت تاثیر وقایع تاریخی و به طور مشخص جنگ جهانی و استکبار هیتلر خلق شده است. اثر پیش رو با عنوان let a Thousand Flowers Bloom در سال 2000 با انتقاد به دیکتاتوری در ادوار مختلف تاریخ و تاثیر سرکوب بر رشدنیافتگی جامعه توسط کیفر نقاشی شده است. این نقاشی گرچه به مائو اشاره دارد اما با تداعی سلام نظامی هیتلر در نگاه کیفر شکل گرفته است. مائو در جمله‌ای معروف گفته: «مکاتب مختلف و مبارزه‌ی مردم مانند رویش صدها گل است» اما کیفر گل‌ها را در زیر وزن شن و خاکستر و سنگینی مجسمه، در تلاش برای رویشی نافرجام نشان می‌دهد و گویی که ریشه دواندن گل‌ها در شن و خاک سرخ و خونین دیگر ممکن نیست. همچنین دیوار آجری از انسداد راه گل‌ها برای رسیدن به آن سوی دیوار خبر می‌دهد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد