مطالب
اسامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه(در بخش عکس)

اسامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه(در بخش عکس)

جشنواره نفس , نمایشگاه عکس
انتخاب آثار جشنواره تجسمی نفس با موضوع اهدای عضو، توسط هیات انتخاب در بخش عکس صورت پذیرفت.

. اسامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

بهزاد بهروزنيا- محمد خدادادي- ناهيد قهرماني- نازي مرتاض خو- علي(ساسان) رجبي- مبينا ايزد بين- ثمين صاحي كوهستاني- رضا نصر اصفهاني- رويا رحيم زاده- سينا شيري- مهرداد عمراني- فرشته عبدالملكي- امين خسروشاهي- نگار لطيفيان- شقايق مراديان نژاد-حسن غفاري

چاپ و قاب آثار در این بخش بر عهده دبیرخانه می باشد.

داوران بخش عکاسی :

داوران رشته عکاسی جشنواره نفس

هیئت انتخابی بخش عکاسی :

هیئت انتخابی بخش عکس جشنواره نفس

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد