مطالب
آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

از روز یکشنبه 24 بهمن 95 تحویل آثار هنرمندان راه‌یافته به فروش آخر سال انجمن هنرمندان نقاش ایران آغاز شد.

تقویم نمایشگاه فروش آخر سال انجمن هنرمندان نقاش ایران به شرح زیر است:

تحویل آثار: یکشنبه و دوشنبه 24و 25 بهمن، ساعت 10 تا 17

افتتاحیه: جمعه 29 بهمن، ساعت 17 تا 21

اختتامیه: جمعه 13 اسفند

عودت آثار: شنبه و یکشنبه 14 و 15 اسفند ساعت 12تا 20

نمایشگاه در گالری پردیس ملت واقع در بزرگراه نیایش، روبروی کردستان برگزار خواهد شد.

آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

آغاز تحویل آثار هنرمندان شرکت‌کننده در فروش سالانۀ انجمن نقاشان

 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد