خبر 7 سال پیش
نمایشگاه مجسمه، چاپ دستی و کلاژ "ثمیلا امیر ابراهیمی" در گالری ویستا
گالری ویستا از تاریخ 22 بهمن الی 15 اسفند 95، میزبان آثار مجسمه، چاپ دستی و کلاژ "ثمیلا امیر ابراهیمی" شد.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی طیبه دژدوست با عنوان " سفر فرنگ "
نمایش آثار طیبه دژدوست در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه طراحی های سعید نوروزی با عنوان " خاکستری "
نمایش آثار سعید نوروزی در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی و ویدئو ستاره حسینی با عنوان " تا این سو "
نمایش آثار ستاره حسینی در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی محمود باجلان با عنوان" عابر پیاده "
نمایش آثار محمود باجلان در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی سمیرا دریا با عنوان "آویزش"
نمایش آثار سمیرا دریا در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی گندم امیری با عنوان
نمایش آثار گندم امیری در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی امیر جدیدی با عنوان " نقاشی طبیعت بی جان"
نمایش آثار امیر جدیدی در گالری ویستا
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه "مدار" در گالری ویستا
نمایشگاه کولاژهای کتایون گلاستان در گالری ویستا برگذار می‌شود
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی فراموش خانه
نمایش نقاشی های ندا اعظمی در گالری ویستا