خبر 5 سال پیش
نمایشگاه اسکیس حمید دانش پژوه با عنوان "قدم یک شهرساز" در نگارخانه شلمان
اولین نمایشگاه اسکیس قدم یک شهر ساز توسط حمید دانش پژوه در روز 22 بهمن 1395 در نگارخانه شلمان برگزار می‌شود.
خبر 6 سال پیش
نمایشگاه گروهی سنگ صبور
نمایشگاه گروهی عروسک های بهبودشدگان از سرطان و ام اس در گالری شلمان
خبر 6 سال پیش
˝شهر˝ از نگاه عکاسان مفهومی
نمایشگاه گروهی عکس ˝شهر˝ عصر روز جمعه 29 مردادماه در گالری شلمان گشایش یافت.
خبر 6 سال پیش
نمایشگاه انفرادی ​​عکس «به کجا می ورید؟»
نمایش عکس های سیده فاطمه حسنی در گالری شلمان