خبر 5 سال پیش
نمایشگاه عکاسی «سعدآباد قاب فصل سوم» در نگارخانه سعدآباد
عکس هایی از پریسا ایمان پور در قالب نمایشگاهی با عنوان «سعدآباد قاب فصل سوم» از اول بهمن ماه در نگارخانه سعدآباد دایر است.