خبر 5 سال پیش
نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " آنچه نیست "
نمایش آثار هادی پورصادقیان، فرشته خالقی، آزاده سفیدگران، فاطمه شکوری، مریم صالحی، فواد قرهی و رویا کریمی در نگارخانه نگر
خبر 5 سال پیش
نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «بی‌جان‌های معاصر»
نمایشگاه گروهی طراحی ندا پيك‌آزادی، هدیه توتونچیان، مرضیه صفرزاده، مریم عیسوی، پدیده فرزان، مهديس مهاجری، پرستو مقصود، فاطمه نصيری و زهرا يوسفی در گالری هپتا
خبر 5 سال پیش
برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " لارج فرمت "
برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان " لارج فرمت " در نگارخانه فرزاد