خبر 5 سال پیش
نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد
برگزاری نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد در گالری هفت ثمر
خبر 5 سال پیش
پرتره‌هایی که با شما حرف می‌زنند
این روزها نمایشگاه «پرتره» در گالری ثالث برپاست که در آن در قالب نقاشی، عکس و مجسمه پرتره‌هایی به نمایش درآمده است.