خبر 7 سال پیش
آخرین تصویر برای عباس کیارستمی
رفتن عباس كيارستمى هنرمند شهير ايرانى به قدرى ناگهانى و شوك آور بود كه هنوز تاثيرات آن در جامعه ى هنر ايران و جهان نمايان است و هر روز مطلبی در مورد او در رسانه ها منتشر مى شود.