خبر 5 سال پیش
نمایشگاه طراحی های سعید نوروزی با عنوان " خاکستری "
نمایش آثار سعید نوروزی در گالری ویستا
خبر 5 سال پیش
نمایشگاه گروهی نقاشی وچاپ با عنوان"فاصله میان دو سقوط"
نمایش آثار شبنم شعبانی، سعید نوروزی و سمیرا والی در گالری نگر
خبر 5 سال پیش
نمایشگاه نقاشی بیگانه
نمایش نقاشی های سعید نوروزی در گالری افرند