خبر 6 سال پیش
«زبردستان» طرح حمایت از هنرمندان زبردست
طرح حمایت ترویجی از صاحبان صنایع دستی با عنوان «زبردستان» به منظور حمایت از هنرمندان، ترویج و توسعه فضای ارتباطی و معرفی بیشتر صنایع دستی در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور راه‌اندازی شد.