خبر 5 سال پیش
افتتاحیه ی نمایشگاه آثار دوسالانه چاپ دستی بیست وشش
آثار دوسالانه چاپ دستی بیست وشش از جمعه ی آتی به مدت سه هفته در گالری 26 در معرض نمایش عموم قرار خواهند گرفت.
خبر 5 سال پیش
دوسالانه ی چاپ دستی ۲۶
گالری ۲۶ برگزار میکند.