خبر 5 سال پیش
آثار دهمین دوسالانه نگارگری داوری می‌شود
داوری آثار دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران امروز دوشنبه ششم دی ماه انجام می‌شود.
خبر 5 سال پیش
افتتاحیه دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران برگزار می‌شود
افتتاحیه دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران شنبه 27 آذرماه جاری در باغ نگارستان برگزار می‌شود.