خبر 6 سال پیش
فراخوان دهمین دوسالانه نگارگری اعلام شد
فراخوان دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در حالی منتشر شد که این رویداد هنری در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.