خبر 5 سال پیش
ایتالیایی‌ها برای احداث بیمارستان به نفع کودکان دارای نقص ایمنی وارد تهران شدند
به بهانه برگزاری حراج آثار هنری گوهران ایتالیایی‌ها برای احداث بیمارستان به نفع کودکان دارای نقص ایمنی وارد تهران شدند.
خبر 5 سال پیش
اثر محمدرضا شجریان چکش حراج می‌خورد
مالک مجموعه «گوهران» درباره‌ی حراج ۱۰۰ اثر از مجموعه شخصی‌اش به نفع کودکان دارای نقص ایمنی اولیه، گفت: این آثار از ۴۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری پایه شده‌اند و اصالت همه آن‌ها نیز تایید شده است.
خبر 5 سال پیش
حراج آثاری از پیل آرام، افجه‌ای، عربشاهی و شجریان به نفع کودکان دارای نقص ایمنی
حراج آثار هنری گوهران با 100 اثر از بزرگان هنر ایران، جهت ساخت بیمارستانی برای کودکان دارای نقص ایمنی اولیه در کاخ نیاوران برگزار می‌شود.