خبر 5 سال پیش
روس ها «ایران زیبا» را می بینند
نمایشگاه «ایران زیبا» در برگیرنده معرفی تصویری 25 ویژگی طبیعی و همچنین آثار باستانی و میراث فرهنگی از یادگار های برجای مانده دوران کهن در موزه اقوام شهر سن پترزبورگ روسیه گشایش یافت.