تحلیل 1 سال پیش
رنج‌ها به مقاومت بدل می‌شوند
ماکس بکمان، هنرمند اکسپرسیونیسم آلمانی تلخی و بی‌پردگی را در آثار خود بیان کرده است. این اثر را که «شب» نام دارد، در فاصله‌ی سال‌های 19 – 1918 نقاشی کرد. در این نقاشی گروهی به خانه‌ای حمله کرده‌اند و با اعضای خانواده به خشونت رفتار می‌کنند. تأثیر جنگ اول جهانی را در اثر «شب» می‌توان به آسانی دید.
تحلیل 1 سال پیش
آزادی در مرگ
جنگ اول جهانی نه فقط تمامی اروپا را به کام خود کشید که زندگی کوتاه اگون شیله، طراح، نقاش و هنرمند چاپ‌گر اتریشی را نیز به شکلی تراژیک پایان داد. در این طراحی که به سال 1914 و نخستین سال جنگ کشیده شده، پیکره با همین خطوط نازک طراحی شده است.