مطالب
نخستین حراج تخصصی خوشنویسی باران (مهر 1395) در یک نگاه

نخستین حراج تخصصی خوشنویسی باران (مهر 1395) در یک نگاه

تحلیل اقتصادی اولین دوره حراج باران که در مهر ماه 1395 برگزار شد.

حراج باران طی اعلام دعوت از مجموعه‌داران فعال و معتبر با انتخاب 65 اثر در دسته بندی‌های خوشنویسی، نقاشی‌خط، سیاه مشق و کتابت از هنرمندان و اساتید معاصر و قدما شروع به کار کرد.

بر اساس داده‌ها با تو جه به رشد آثار می‌توان به دو دسته زیر اشاره کرد. که همان طور کت قابل مشاهده است  با توجه به رشد قیمت آثار نقاشیخط در مجموع بیش‌تر از خوشنویسی بوده است و این گواه بر آن است هنوز علی‌رغم پتانسیل بکر سرمایه گذاری بر روی آثار خوشنویسی در مقایسه با نقاشیخط که در این سال‌ها در بازارهای هنرمندرن جهانی و داخلی هم حضور فعال دارد سرمایه گذاری مناسب نشده است.

در گزارش‌های حراج‌های مهم اسلامیک آرت هم می‌توان این رشد را دید اما همچنان بازار داخل نیازمند توجه بیشتر سرمایه‌گذاری است.

نمودار حراج باران

ده اثر برتر

در حراج باران طبق بازار هنر خوشنویسی و مارکت جهانی آنان قیمت پایه بررسی و اعلام گردیده است. آمار فروش این دوره نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت را میرعماد با رشد 600% از قیمت پایه رکورد ماندگاری در تاریخ خرید و فروش آثار خطی به خود اختصاص داد.

ده اثر برتر باتوجه به رقم فروش به شرح ذیل بوده است. که در ادامه به بیشترین میزان های نرخ رشد آثار در رشته های مختلف اشاره خواهد شد.

ده اثر برتر اولین دوره حراج بران

همچنین بیشترین رشد نرخ رشد آثار را می‌توان در آثار زیر مشاهده کرد:

جدول حراج باران

جدول حراج باران

جدول حراج باران

با توجه به آمار ذکر شده و بررسی‌های انجام شده با تثبیت حراج‌های داخلی و تبدیل بازار سنتی خوشنویسی به بازار حرفه‌ای و بین‌المللی انتظار می‌رود نرخ رشد در آثار قدما و معاصرین خوشنویسی مانند نقاشیخط چشم گیرتر شود.

pvh[ fhdhk

همچنین با معرفی این بازار و ظرافت‌های آن به سرمایه گذارن برای توسعه بازار خرید به سرمایه گذاران جدید در عرصه هنر اسلامی و تسهیل ورود علاقه‌مندان خارجی به این بازار در حال پیشرفت، انتظار شکوفایی و رشد چشم گیری می‌رود.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد