مطالب
سیر فروش حراج تخصصی خوشنویسی باران در دومین دوره برگزاری حراج

سیر فروش حراج تخصصی خوشنویسی باران در دومین دوره برگزاری حراج

این حراج در دورۀ اول برگزاری خود به کوشش گالری ترانه باران آغاز به کار کرد، در اولین دورۀ خود 66 اثر در آن شرکت داده شد و بخش وسیعی از آثار راه‌یافته به آن آثار قدما از دورۀ صفوی و قاجار بود.

این حراج در دورۀ اول برگزاری خود به کوشش گالری ترانه باران آغاز به کار کرد، در اولین دورۀ خود 66 اثر در آن شرکت داده شد و بخش وسیعی از آثار راه‌یافته به آن آثار  قدما از دورۀ صفوی و قاجار بود.

 نمودار فراوانی خطوط در دومین حراج باران

دومین حراج باران، در یک دی 1396 با حضور اساتید و صاحب‌نظران عرصۀ خط و خوشنویسی برگزار شد. آثار این دوره از حراج نیز چون سال گذشته مشتمل بر آثاری از میرعلی هروی، محمد حسین تبریزی، عبدالمجید طالقانی، وصال شیرازی، عمادالکتاب، احمد نیریزی، علی عسگر ارسنجانی، ابراهیم قمی، حسین زرین قلم و همچنین آثار اساتید معاصر خوشنویسی چون امیرخانی، کیخسرو خروش، عباس اخوین، علی شیرازی، رضا مافی، فرامرز پیلارام، نصرالله افجه‌ای، صادق تبریزی، محمد احصایی و دیگر اساتید بود. در این دوره از حراج  مجموعا 56 اثر شرکت داشت.

آثار شرکت داده شده در دو دوره حراج باران

امسال نیز چون دورۀ پیشین که چهار اثر خارجی متعلق به ترکیه و عراق در حراج حضور داشتند، در حراج دوم  نیز اثری از خوشنویس اسپانیایی به نام نوریا گارسیا ماسیپ در حراج حضور داشت که به قیمت 12 میلیون چکش خورد. 

نمودار کمیت آثار دو دوره از حراج باران

همچنین گرایش‌های این دوره از بین آثار خوشنویسی کلاسیک، کوفی، نسخ، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق و باقی آثار در قالب نقاشیخط، قلمدان بود.

 نمودار انواع خطوط در دومین دوره حراج باران

از بین آثار تعداد آثار خوشنویسیِ کلاسیک و معاصر و همچنین کتابت برابر با 48 اثر و 5 اثر نقاشیخط و 3 قلمدان بود. فروش تفکیکی این آثار نیز به شرح زیر است:

فروش کلی دومین دوره حراج باران به تفکیک سبک ها و انواع خطوط

همچنین در بین انواع سبک‌ها و خطوط می‌توانیم با میانگینی از فروش هرکدام از  این سبک‌ها مقایسۀ صحیحی در بین ارجحیت وارزش‌گذاری دقیق سبک‌ها به دست آوریم و میزان ارزشمندی و نزدیکی‌ سلایق به سبک‌ها و خطوط مختلف را در دومین حراج داشته باشیم، نقاشیخط، قلمدان و شکسته نستعلیق در بین مخاطبان و سرمایه‌گذاران دومین حراج باران پر طرفدارترین آثار این دوره بودند:

میانگین قیمت فروخته شده هرشاخه هنری در دومین دوره حراج حراج باران

در این حراج هنری مجموع فروش آثار هنری، 1755 میلیون تومان ( یک میلیارد و هفتصد و پنچاه و پنج میلیون تومان) شد.

خشونویسی عبدالمجید درویش طالقانی

و سه اثر بالای 100 میلیون تومان چکش خورد و سه اثر گران این دوره از حراج متعلق به علی‌عسگر ارسنجانی، نسخۀ خطی قرآن کریم متعلق به سده یازده بود که به قیمت 200 میلیون تومان چکش خورد، دو اثر بعدی گران این دوره از حراج نقاشیخطِ محمد احصایی به قیمت 160 میلیون تومان و خوشنویسی عبدالمجید طالقانی به قیمت 100 میلیون تومان بود که رکوردداران بعدی این حراج شدند. همچنین از بین 56 اثر موجود 10 اثر کران را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

جدول 10 اثر گران قیمت در حراج باران

همچنین سه اثر رکورددار دو شاخۀ هنری نقاشیخط و خوشنویسی کلاسیک را به تفکیک مشاهده کنید:

رکوردداران آثار خوشنویسی در دومین حراج باران:

3 اثر خوشنویسی گرانقیمت در حراج باران

رکوردداران آثار نقاشیخط:

سه اثر گرانقیمت نقاشیخط در حراج باران

 در جدول زیر میانگین قیمت آثار خوشنویسی کلاسیک و نقاشیخط را ارائه می‌دهیم، با مقایسه‌ای در بین این دو گرایش و مجموع قیمت فروش آنها و میانگین قیمت آثار، با نگاهی اجمالی میان این دو سبک سلیقۀ مخاطبان شرکت‌کننده و خریداران در این حراج را به وضوح در می‎یابیم؛ این نتایج در مقایسه با ارقام سال گذشته نیز همخوانی دارد و از میزان علاقۀ مخاطبان به آثار نقاشیخط را  به ما نشان می‌دهد.

میانگین قیمت آثار خوشنویسی و نقاشیخط در اولین دوره از حراج باران

میانگین قیمت آثار خوشنویسی و نقاشیخط در دومین دوره حراج باران

همچنین با مقایسۀ نرخ رشد این دو سبک خوشنویسی کلاسیک و نقاشیخط، حکم نهایی در رابطه با نزدیکی سلایق خریداران و مخاطبان را داد.

میانگین قیمت آثار خوشنویسی و نقاشیخط در دومین دوره حراج باران

 این آمار از جهت آماری داده‌های سودمند خواهند بود که با ارجاع به حراج باران می‌توان مسیر هنر ایران در آینده را دریافت.

مقایسه فروش آثار خوشنویسی ونقاشیخط در دوره های مختلف حراج باران

برای خرید آنلاین آثار باقی‌ماندۀ این حراج از طریق لینک زیر اقدام به خرید نمایید.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد