مطالب
با یادگیری هفت روش عالی، در كشيدن مو استاد شويد

با یادگیری هفت روش عالی، در كشيدن مو استاد شويد

نقاشی,آموزش کشیدن مو,رئالیسم
نقاشی هر موضوعی، نياز به شناخت تكنيك‌های مختلف نقاشی دارد. جزئيات كوچك است كه باعث اتفاقات بزرگ می‌شود. اغلب هنرمندان هنگام نقاشی يك پرتره، درباره مدل موهای مدلشان، زياد فكر نمی‌كنند. در حالیکه با به کار بردن چند تکنیک خاص، می‌توان مو را به شکلی واقعی نقاشی کرد.

نقاشی هر موضوعی، نياز به شناخت تكنيك‌های مختلف نقاشی دارد. جزئيات كوچك است كه باعث اتفاقات بزرگ می‌شود. اغلب هنرمندان هنگام نقاشی يك پرتره، درباره مدل موهای مدلشان، زياد فكر نمی‌كنند. در حالي كه با یک تغيير كوچك و جزئي در مدل يا رنگ موی فرد، می‌توان درک بیشتری از چهره او داشت. متأسفانه، اغلب ما فقط بعد از يك اصلاح موی بد متوجه اين حقيقت می‌شويم.

من از سر، نقاشی های زيادی كشيده ام ولی تعداد كمی از آنها را كامل كرده ام. اما در طول اين سال‌ها برخی مفاهيم كليدی را كه بايد موقع كشيدن مو مورد توجه قرار گيرند آموخته ام. اگر اين نكات را در ذهن داشته باشيد، هنگام ديدن يك سر پر از موهای فر دست پاچه نمی شويد.

1. رشته‌های مو را به شکل منفرد نكشيد

روش کشیدن مو

اين خطا يكي از رايج‌ترين اشتباهاتی است كه من می‌بينم هنرجويان جديد بسیار آن را انجام می‌دهند. نقاشی مو به صورت رشته‌های منفرد، باعث می‌شود كه مو تخت به نظر برسد. از طرفی هنگامی که مو به صورت يك خط كشيده می شود، كنترل اندازه‌ها و لبه‌های هركدام از آنها به هنگام طراحی بسيار مشكل خواهد بود.

2. به حجمی از موها تمركز كنيد

آموزش کشیدن مو

برای واقعی‌تر كشيدن موها، بايد دسته‌های زير و روی مو را مشخص كنيد. اينكه جاهای برجسته كجاست؟ سايه‌ها كجا هستند؟ مو را به صورت دسته ای از اشكال تاريك و روشن در نظر بگيريد. در اين صورت به نتيجه واقعی خواهيد رسيد.

3. دسته‌های روشن مو را از سايه‌ها جدا كنيد

آموزش کشیدن مو

اين بسيار مهم است كه در تمام فرايند نقاشی نقاط سايه و روشن مو و ارتباط بين آنها را حفظ كنيد. قسمت‌های ملايم زيادی در مو وجود دارند كه می توانند مشكل ساز باشند. اين مهم است كه بتوانيد سايه و روشن‌های مو را تشخيص دهيد و آنها را از هم جدا كنيد.

4. بافت‌های برجسته ايجاد كنيد

آموزش کشیدن مو

نقاط برجسته سر موها، هيچوقت يكپارچه و كاملاً مات نيستند. در واقع، مو از رشته‌های زيادی تشكيل شده كه به شكل‌های مختلف روی هم قرار گرفته اند. حتی در نقاط روشن و برجسته. بنابراين مطمئن شويد كه شما اين نقاط برجسته را با حركات بافت مانند تفكيك كرده ايد تا به واقعيت نزديكتر شوند.

5. قدرت محو كردن

آموزش کشیدن مو

برای اينكه به مو حس بدهيد، نیاز نیست كار زيادی انجام دهيد. حتي يك رشته موی منفرد که لبه‌های برجسته دارد،با محو كردن نتیجه بهتری می‌دهد. لبه‌های خشك و سخت اطراف مو، آن را تخت نشان می‌دهد و از واقعی بودن آن می‌كاهد.

6. ماهيت حركات ضربه‌ای

آموزش کشیدن مو

حركات ضربه ای، نقش مهمی در واقعی جلوه کردن موی نقاشی شده دارند. اگر شما در يك دسته از مو گره خوردگی يا پيچ خوردگی می‌بينيد، بايد آن را به روش ضربه ای نقاشی كنيد. موهای فر را می‌توان با خطوط پر پيچ و تاب نشان داد.

7. موها هيچوقت كاملاً يكرنگ نيستند

آموزش کشیدن مو

مو هيچوقت يكرنگ نيست. اغلب موها در روشنايی و در سايه، به طور واضحی متفاوت ديده می‌شوند. حتی موهايی كه يكدست رنگ شده‌اند به طور كاملاً مشخصی اين ناپايداری را در قسمت‌های مختلف دارند.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد