News 6 years ago
نمایشگاه اسکیس حمید دانش پژوه با عنوان "قدم یک شهرساز" در نگارخانه شلمان
اولین نمایشگاه اسکیس قدم یک شهر ساز توسط حمید دانش پژوه در روز 22 بهمن 1395 در نگارخانه شلمان برگزار می‌شود.
News 6 years ago
نمایشگاه گروهی سنگ صبور
نمایشگاه گروهی عروسک های بهبودشدگان از سرطان و ام اس در گالری شلمان
News 6 years ago
˝شهر˝ از نگاه عکاسان مفهومی
نمایشگاه گروهی عکس ˝شهر˝ عصر روز جمعه 29 مردادماه در گالری شلمان گشایش یافت.
News 6 years ago
نمایشگاه انفرادی ​​عکس «به کجا می ورید؟»
نمایش عکس های سیده فاطمه حسنی در گالری شلمان