"تهران و آن‌سوتر..." نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در گالری راه‌ابریشم

در: عکاسی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری راه ابریشم از تاریخ 29 بهمن میزبان عکس‌های دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی آبرنگ با عنوان "فراتر از یک قاب" در نگارخانۀ کبیری

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری کبیری از 29 بهمن میزبان نمایشگاه گروهی آبرنگ با عنوان فراتر از یک قاب خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی نقاشیخط هنرمندان آرتیبیشن در آستانۀ نوروز 96 با عنوان" نو جامه" در نگارخانۀ هنر ایران

در: نقاشیخط گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه گروهی نقاشیخط " نو جامه" نگارخانه هنر ایران از تاریخ 29 بهمن تا 5 اسفند 95 برپا خواهد شد. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان جنس دوم در گالری هوم

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه گورهی نقاشی جنس دوم از 29 بهمن تا 20 اسفند در گالری هوم برپا خواهد شد. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی پارچه "کت ارخالق" درگالری هفت ثمر

در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه گروهی پارچه با عنوان "کت ارخالق" در گالری هفت ثمر از 22 بهمن تا 27 بهمن 95 برپا خواهد بود. مشاهده بیشتر