هنرمینیمالیسم آغازگر پست مدرنیسم (بخش اول)

در: سبک های هنری نقاشی 0 نظر

هنر آ بی سی (ABC)، هنر خشک و سرد، هنر طرد کننده سازه‌های اوليه و هنر اصیل از جمله رایج ترین عناوین به کاررفته برای این هنر بودند که سرانجام به هنر مینیمال بسنده شد. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!