پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


خوشنویس ایرانی نشان "شوالیه" گرفت.

در: خوشنویسی 0 نظر

غلامحسین امیرخانی استاد خوشنویسی ایران از دولت فرانسه نشان شوالیه گرفت. مشاهده بیشتر

انجمن خوشنویسان ایران در فرهنگسرای ملل

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: 0 نظر

فرهنگسرای ملل با همکاری انجمن خوشنویسان ایران شعبه جدید خود را در شمال شهر، افتتاح کرد. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!