پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


گفتگو پیش نگاه با لی لا ثمری مدیر گالری هفت ثمر

در: گفتگو 0 نظر

گفتگوی غزال زارع با لی لا ثمری در مورد پیش نگاه مشاهده بیشتر

گفتگوی با هنرمند عکاس کامران عدل

ارسال شده توسط: شایان شعبان در: عکاسی گفتگو 0 نظر

کامران عدل هنرمند عکاسی است که در فرانسه به تحصیل پرداخت و در بازگشت به ایران تجربه‌های عکاسی و هنری زیادی را با خود آورد، در گفتگویی که با کامران عدل برقرار کردیم او از تجربیاتی که در دوره‌های مختلف عکاسی به دست آورده است می‌گوید. مشاهده بیشتر

نقاش گم‌گشته در میان سطرها و آتلیه‌ی شلوغ

در: نقاشی گفتگو 1 نظر

گفت‌وگو با محمدعلی بنی‌اسدی مشاهده بیشتر

هنرخوشنویسی شناسنامه ملّی ماست

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با علی اشرف صندوق آبادی مشاهده بیشتر

در نسخ و ثلث عیار بسیار بالاتری از ترکیه داریم

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد رضا بنی رضی. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!