پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


نمایشگاه انفرادی آرزو طالبی با عنوان "نه همین لباس زیباست" در گالری نگاه

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری نگاه از تاریخ 6 تا 20 اسفند میزبان آثار نقاشی آرزو طالبی با عنوان "نه همین لباس زیباست" خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی به نفع «کودکان کار پویا»

در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

برگزاری نمایشگاه گروهی به نفع «کودکان کار پویا» در گالری نگاه مشاهده بیشتر

نمایشگاه انفرادی علیرضا جوادی با عنوان"خان ِدگردیسی"

در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایش آثار چاپ دستی علیرضا جوادی در گالری نگاه مشاهده بیشتر

گالری گردی : نمایشگاه پاوليون در گالری نگاه

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

25 تير 1394 لغایت 06 مرداد 1394 16 تا 20 مشاهده بیشتر

فرصتی برای دیدن آثار نامداران هنر ایران

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

مجموعه‌ای از آثار هنرمندان بنام معاصر در یک نمایشگاه گروهی به‌ نمایش گذاشته شده است. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!