پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


تکذیب پایین کشیدن پوسترافتتاحیه نمایشگاه نقاشی توسط حراست وزارت ارشاد اسلامی

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

مسئول روابط عمومی هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر پایین کشیدن پوستر افتتاحیه نمایشگاه نقاشی را تکذیب کرد. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!