پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


تفاوت «هنر برای صلح » و «هنر ضد جنگ »

در: نقاشی فراخون جشنواره ها 0 نظر

صلح به معنای نبود جنگ نیست ، همانطور که آزادی به معنای زندانی نبودن نیست. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!