پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


گزارش مجموعه‌داران حاضر در نمایشگاه استانبول معاصر

در: سایر گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه «داستان‌های مجموعه داران» مجالی است برای مجموعه‌داران تا دیدگاه‌های زیبایی شناختی و همچنین ظرافت طبع خود را ارائه دهند و از طرفی، امكان گفت‌و‌گو در مورد انتقال پویایی سلیقه‌های هنر معاصر و روشی بهتر برای ساختن یك مجموعه هنری را فراهم كرده است. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!