پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


دانشگاه استاد فرشچیان تا پایان سال 95 راه اندازی می شود

در: دانشگاه ها 0 نظر

دانشگاه هنرهای سنتی ایرانی - اسلامی استاد فرشچیان در مرحله ابلاغ اساسنامه است و تا پایان سال جاری راه اندازی می شود. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!