پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان فراخوان داد

در: سایر نقاشی عکاسی مجسمه فراخون جشنواره ها 0 نظر

فراخوان بیست‌وچهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان منتشر شد مشاهده بیشتر

دبیر بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان منصوب شد

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: 0 نظر

دبیر بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!