پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


نخستين نمايشگاه انفرادي هنرمند صرب در مرکز هنرها‌ي‌ معاصر‌سازماناب

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

02 مرداد 1394 لغایت 22 مرداد 1394 15 تا 22 مشاهده بیشتر

نمایشگاه همه مي‌ميرند در گالری مهرآوا

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

30 تير 1394 لغایت 30 تير 1394 17 تا 21 مشاهده بیشتر

نمایشگاه مجسمه هنر صدا در نگارخانه آن

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

02 مرداد 1394 لغایت 14 مرداد 1394 16 تا 20 مشاهده بیشتر

نمایشگاه خطاطي- کلاژ فالنما در گالری شهر کتاب فرشته

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

02 مرداد 1394 لغایت 21 مرداد 1394 16 تا 21 مشاهده بیشتر

«مفهوم در پیچیدگی» روی بوم نقاشی

ارسال شده توسط: سعید محسنی سربندی در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه نقاشی‌های امیر نادری با عنوان «مفهوم در پیچیدگی» گشایش یافت. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!