پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


نمایشگاه نقاشی‌های روح الله دلخانی با عنوان "پسا سنت" در گالری هپتا

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری هپتا از تاریخ 29 بهمن میزبان نقاشی‌‌های "روح الله دلخانی" خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه انفرادی نقاشی و آثار تجسمی "میرهادی مهابادی" در گالری سایان

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری سایان از تاریخ 29 بهمن میزبان نقاشی‌ و آثار تجسمی "میرهادی مهابادی" خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه انفرادی نقاشی طاهره افضلی با عنوان " باغ بلور" در گالری آتبین

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری آتبین از تاریخ 29 بهمن میزبان نقاشی‌های طاهره افضلی خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه انفرادی الهام زارع، با عنوان "هستن به سوی مرگ" در گالری نات

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری نات از تاریخ 29 بهمن میزبان نقاشی‌های الهام زارع خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان هما امامی با عنوان "حیات باغ" در گالری آران

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

گالری آران از تاریخ 29 بهمن تا 16 اسفند 95 میزبان آثار هما امامی با عنوان حیات باغ خواهد بود. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!