پستی یافت نشد!


پستی یافت نشد!


نمایشگاه گروهی نقاشیخط هنرمندان آرتیبیشن در آستانۀ نوروز 96 با عنوان" نو جامه" در نگارخانۀ هنر ایران

در: نقاشیخط گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه گروهی نقاشیخط " نو جامه" نگارخانه هنر ایران از تاریخ 29 بهمن تا 5 اسفند 95 برپا خواهد شد. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان جنس دوم در گالری هوم

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه گورهی نقاشی جنس دوم از 29 بهمن تا 20 اسفند در گالری هوم برپا خواهد شد. مشاهده بیشتر

نمایشگاه گروهی پارچه "کت ارخالق" درگالری هفت ثمر

در: گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمایشگاه گروهی پارچه با عنوان "کت ارخالق" در گالری هفت ثمر از 22 بهمن تا 27 بهمن 95 برپا خواهد بود. مشاهده بیشتر

نمايشگاه گروهي جمعی از پیشکسوتان نقاشی در گالری هپتا

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمايشگاه گروهي نقاشي از آثار اساتید از تاریخ 22 تا 27 بهمن ماه در گالری هپتا برگزار می‌شود. مشاهده بیشتر

نمايشگاه گروهي نقاشي ققنوس در گالری سایان

در: نقاشی گالری و نمایشگاه ها 0 نظر

نمايشگاه گروهي نقاشي ققنوس در تاریخ 21 بهمن تا 27 بهمن ماه در گالری سایان برگزار می‌شود. مشاهده بیشتر


پستی یافت نشد!