در نسخ و ثلث عیار بسیار بالاتری از ترکیه داریم

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد رضا بنی رضی. مشاهده بیشتر

با سرمایه‌گذاری هنری حیثیت و اعتبار ملی کسب کنیم

در: خوشنویسی نقاشیخط گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد امیر احمد فلسفی. مشاهده بیشتر

خوشنویسی هویت ملی و میراث فرهنگی ایران، که باید در نگهداری از آن تلاش بیشتری داشت

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگو اختصاصی آرتیبیشن با استاد مجتبی ملک زاده مشاهده بیشتر

برای ایجاد موزه در سازمان‌ها با دولت صحبت شده است

در: خوشنویسی گفتگو 0 نظر

گفتگوی اختصاصی آرتیبیشن با استاد امیرخانی مشاهده بیشتر

دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی

ارسال شده توسط: هیئت تحریریه آرتیبیشن در: خوشنویسی نقاشیخط 0 نظر

دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی باران ۲۸ آذر افتتاح می‌شود و روز یکم دی آثار چکش می‌خورند. مشاهده بیشتر